Skip to Menu Skip to Search Напишите нам Ukraine Выбрать веб-сайт и язык Skip to Content

Звіт про управління

 

Підприємство: ІП «СЖС УКРАЇНА»

ІПН: 143677015011

ЄДРПОУ: 14367709

Адреса: 65003, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103

 

 • 1.1. Організаційна структура

Іноземне підприємство «СЖС УКРАЇНА» структурно розділено на головний офіс компанії та Випробувальний центр – акредитований за ДСТУ ISO / IEC 17025:2017 орган з оцінки відповідності, що налічує в своєму складі декілька сучасних спеціалізованих лабораторій. Підприємство не має дочірніх компаній або закордонних представництв.

 • 1.2. Опис діяльності підприємства

Група компаній SGS - світовий лідер у сфері інспекційних послуг, випробувань і сертифікації. На сьогоднішній день SGS визнана світовим еталоном якості та професійної етики. Кількість співробітників перевищує 90 тисяч чоловік, які працюють в більш ніж 2000 офісах і лабораторіях по всьому світу.

Група компаній SGS є лідером у сфері надання спеціалізованих бізнес-рішень, спрямованих на підвищення якості, безпеки, продуктивності і зниження ризиків, допомагаючи клієнтам орієнтуватися в сучасних умовах, коли регулюванню і контролю підлягає все більше факторів. Незалежні послуги, які надають компанії Групи, роблять значний внесок у підвищення ефективності операцій клієнтів групи, а також гарантують стійкий розвиток їхнього бізнесу.

Крім того, що компанія надає послуги, що сприяють сталому розвитку, цінності групи компаній також демонструють відданість принципам сталого корпоративного розвитку. Сталий розвиток передбачає управління дохідним, націленим на довгострокову перспективу бізнесом з урахуванням всіх позитивних і негативних моментів його екологічного, соціального та економічного впливу на суспільство. Ключові компетенції в інспекції, верифікації, тестуванні та сертифікації постійно вдосконалюються та знаходяться на шляху пошуку нових інноваційних рішень, щоб компанія могла підтримувати статус кращої в своєму класі. Ринки, на яких діє Група SGS, визначаються виключно високою конкурентоспроможністю компанії і можливістю надавати найякісніше обслуговування клієнтів.

Група SGS об’єднує компанії, що здійснюють діяльність в наступних сферах:

 • Інспекційні послуги. Група має великий портфель інспекційних послуг, включаючи перевірку стану і ваги продукції на етапі перевалки вантажу, покликаний допомогти стежити за кількістю і якістю товару, а також дотримуватися всіх законодавчих вимог в тому чи іншому регіоні, на тому чи іншому ринку.
 • Випробування. Всесвітня мережа випробувальних центрів групи, в яких задіяний компетентний і досвідчений персонал, допоможе знизити ризики, скоротити час виходу на ринок, а також перевірити якість, безпеку та функціональні характеристики продукції на відповідність вимогам в галузі охорони праці, безпеки і нормативам з інших сфер регулювання.
 • Сертифікація. Сертифікація дозволить продемонструвати, що продукція, бізнес-процеси, системи та послуги відповідають вимогам національних і міжнародних стандартів, технічних регламентів, а також стандартів, запропонованих клієнтами.

ІП «СЖС УКРАЇНА» входить до групи компаній SGS та успішно діє на території України з 1992 року.

Ключовими напрямками підприємства є проведення інспекцій та лабораторних тестувань. Лабораторії випробувального центру в Одесі спеціалізуються на аналізах сільськогосподарської продукції, мінеральної сировини, нафтопродуктів за міжнародними та вітчизняними стандартами ISO, ASTM, ДСТУ, ГОСТ, тощо, а також проводять мікробіологічні тестування та тестування харчової безпеки.

ІП «СЖС УКРАЇНА» сертифіковане за міжнародним стандартом ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». Випробувальний центр компанії акредитований за міжнародним стандартом ISO / IEC 17025: 2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

 

Компанія надає послуги з проведення інспекцій, випробувань і сертифікації, аудитів, охоплюючи широкий спектр галузей економіки: агропромисловий та харчовий сектори, сектор мінеральних ресурсів, нафтогазовий сектор, інспекції товарів народного споживання та інше.

До переліку послуг, які надає СЖС Україна, зокрема, відносяться:

 • Аудити відповідності
 • Сертифікація
 • Консультування
 • Інспекції
 • Випробування
 • Тренінги

Комплекс послуг, що надаються ІП «СЖС УКРАЇНА» в сфері сільського господарства і в харчовій галузі, покликаний допомогти нашим клієнтам в наступних питаннях:

 • Управлінні ризиками, збільшенні прибутку і виконанні зобов'язань завдяки індивідуальним або комплексним рішенням для кожного аспекту ланцюга поставок сільськогосподарської та харчової продукції;
 • Забезпеченні безпеки споживачів починаючи з точки первинного виробництва і закінчуючи точкою переробки або переходу прав власності на продукт переробки;
 • Дотриманні вимог, норм і положень місцевого, регіонального, державного і міжнародного рівня, що стосуються виробництва і реалізації сільськогосподарської та харчової продукції;
 • Правильно організовувати зберігання, відвантаження, упаковку і розподіл сировини, харчових інгредієнтів та продуктів харчування;
 • Забезпеченні якості та безпеки по всьому ланцюгу поставок: що включає такі ланки, як сировину, напівфабрикати і готову продукцію в усіх основних сегментах харчової промисловості;
 • Проведення аудитів і сертифікації, випробувань і аналізів, інспекції, технічні рішення в галузі контролю, консультації персоналу.

ІП «СЖС УКРАЇНА» має можливість надавати широкий спектр послуг в області незалежного контролю якості і кількості мінеральних ресурсів (вугілля, коксу, мінералів, чорних металів, сировинних матеріалів для металургійної промисловості та мінеральних добрив) та нафтопродуктів.

Підприємство надає значний спектр послуг із сертифікації, аудитів, інформаційно-консультаційних послуг в Україні та за кордоном в різних галузях промисловості з різних міжнародних та українських стандартів, а також здійснює інспектування та тестування товарів народного споживання, аудити відповідності в Україні та за кордоном.

2. Результати діяльності

 

Чистий дохід від реалізації послуг зменшився на 7.4% у порівнянні з 2019 роком. Чистий прибуток зменшився на 2.5%. Зменшення обсягу послуг пов’язано із суттєвим зниженням рівню експорту сільськогосподарської продукції на 10% у порівнянні з 2019 роком, а також з негативним впливом карантинних обмежень COVID-19 на обсяг послуг по деяким напрямкам діяльності підприємства. Витрати були зменшені у зв’язку з COVID-19 – в результаті рентабельність чистого прибутку зросла у порівнянні з роком 2019 на 1% та знаходиться на високому рівні 15%.

 

3. Ліквідність та зобов'язання

 

Основні джерела забезпечення ліквідності створюються з власних грошових коштів, надходжень з погашення дебіторської заборгованості та нарахування відсотків по залишкам на банківських рахунках. Наявні зобов'язання короткострокові, зобов’язання по кредитам та позикам відсутні. Умовні зобов'язання відсутні.

Коефіцієнт поточної ліквідності підприємства дорівнює 1, що свідчить про його задовільну платоспроможність та стійкий фінансовий стан.

 

4. Екологічні аспекти

 

Оскільки ІП «СЖС УКРАЇНА» є частиною глобальної корпоративної структури управління Групи SGS (далі - СЖС), керівні принципи і вимоги останньої є обов'язковими для Підприємства. Здоров'я та безпека працівників СЖС, а також захист навколишнього середовища є вищим пріоритетом в бізнес діяльності всієї корпорації. Звіти про природоохоронну діяльність СЖС, її політики з точки зору екології і сталого розвитку, щорічні звіти публікуються і знаходяться у відкритому доступі на сайті https://www.sgs.com/en/our-company/corporate-sustainability/sustainability-reports

СЖС є прикладом високорозвиненою культури сталого розвитку. Група компаній СЖС є структурою з нульовим балансом викиду вуглецю. СЖС в списку компаній що демонструють сильні практики в галузі охорони навколишнього середовища, соціальної сфери та управління, є компанією з рейтингом 83 із 100 за індексом Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World and Europe SGS's Sustainability Performance Receives Strong Rating in DJSI World and Europe for 2020 | SGS, залишається лідером за екологічними та соціальними критеріями та набуло один з найвищих показників галузі за критеріями управління та економіки. Також Група компаній СЖС була неодноразово відзначена золотим дипломом EcoVadis в області досягнення захисту навколишнього середовища, лабораторної практики, чесного бізнесу та сталого розвитку https://www.sgs.com/en/news/2019/01/sgs-receives-ecovadis-gold-rating-for-the-fourth-consecutive-year та, маючи рейтинг 79/100, другий рік поспіль нагороджена платиновою медаллю EcoVadis, що є найвищим визнанням екологічного рейтингу EcoVadis Sustainability Rating,  та зберігає своє місце серед 1% найкращих у світі з 45 000 компаній з найвищим рейтингом в межах свого галузевого сектору SGS Renews Top EcoVadis Platinum Rating for Sustainability Leadership | SGS.

СЖС продовжує впровадження програми трансформації IT обладнання з метою перевести 80% нашого робочого процесу в інфраструктуру хмарної обробки. Ця міграція створює більш безпечну і стійку операційну модель і значно скоротить наші витрати. Це також означає, що як бізнес, ми на місцях виробляємо менше викидів СО2 щороку, за рахунок скорочення енергоємних комп'ютерів і серверів на місцях та консолідації їх в трьох зарубіжних центрах обробки даних в Європі, Азії та Америці. У цьому році були переведені на хмарні платформи сервери корпоративних додатків і була проведена заміна робочих станцій на менш енергоємні. В цілому по СЖС  у всьому світі реалізація цих цілей дозволить зменшити викиди CO2 на 4.5 мільйона кілограм, що еквівалентно 2000 польотів туди і назад для однієї людини рейсом Женева-Нью Йорк.

Згідно вимог екологічного законодавства на Підприємстві своєчасно проводиться інвентаризація відходів, складаються Технічні паспорти кожного виду відходів, складається та реєструється Декларація про відходи.

Відходи зберігаються у визначених місцях, які запобігають забрудненню навколишнього середовища. Для зменшення впливу діяльності на навколишнє середовище, на підприємстві макулатура та відпрацьоване електронне обладнання передаються на переробку для подальшого використання.

Утилізація відходів ІП «СЖС УКРАЇНА» здійснюється 9 спеціалізованими підприємствами з якими укладені відповідні договори. Цими підприємствами утилізуються вся номенклатура утворюваних Підприємством відходів відповідних класів небезпеки: відпрацьовані автомобільні масла та фільтри, відпрацьовані люмінесцентні лампи, відпрацьовані хімічні джерела струму,  відпрацьовані автомобільні шини, тара скляна, забруднена хімічними речовинами, відпрацьовані комп’ютерні акумуляторні батареї, макулатура, відпрацьовані проби нафтопродуктів, відпрацьовані лабораторні проби вугілля, мінеральних добрив та злаків, тверді побутові відходи.

На підприємстві проведена інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин, на підставі якої розроблені два Звіту про інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин та отримане два дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Обидва дозволи мають необмежений термін дії.

Для економії води і електроенергії на підприємстві ведеться постійний контроль інженерною службою за витоками і витратою води, проводиться планомірна заміна світильників на світлодіодні, перехід на рекупераційну систему вентиляції і рециркуляцію водного охолодження. Проточнi установки замінені на охолоджуючі рециркулятори. Економія води при використанні одного рециркулятора складає до 145 м3 на рік.

 

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

 

Середня кількість працівників у 2020 році склала 606 осіб.

Частка жінок на керівних посадах складає 21% від загальної кількості керівників.

На підприємстві передбачається поточне і одноразове преміювання для заохочення (мотивації) працівників.

Охорона праці та безпека; На підприємстві функціонує система управління охороною праці. Базою управління є затверджена корпоративна політика SGS в галузі охорони праці. Стандарти та процедури з охорони праці розроблені, виходячи з національних нормативно-правових актів та передового міжнародного досвіду, що надається глобальним відділом Operational Integrity SGS Group.

Загальне керівництво охороною праці на підприємстві здійснює Генеральний директор. Безпосередньо практичну діяльність виконує відділ охорони праці, який укомплектовано відповідними кваліфікованими фахівцями. На всіх рівнях підприємства і у всіх підрозділах призначені особи, що відповідають за вирішення конкретних питань з охорони праці.

Ризики щодо життя та здоров’я працівників ідентифіковано та проведена їх оцінка з метою визначення рівня ризиків за затвердженою методикою. У разі виявлення неприпустимих, тобто високих ризиків для здоров’я працівників, роботи припиняються, ситуація ретельно вивчається та вживаються відповідні заходи до зменшення рівня ризиків до припустимого. Використовується ієрархія зменшення ризиків – від повного усунення, зменшення, застосування засобів технічного та адміністративного контролю до застосування засобів індивідуального захисту. На підприємстві ведеться реєстр виробничих ризиків щодо життя та здоров’я працівників, проводиться їх періодичний перегляд.

Ризики та заходи контролю доводяться до відома працівників за допомогою навчань з охорони праці, системи інструктажів, допусків, тощо.

Встановлено систему багаторівневих аудитів та перевірок – від обходів керівником робочих місць своїх підлеглих, внутрішніх аудитів, державних перевірок до міжнародних аудитів, що проводяться глобальним відділом Operational Integrity SGS Group.

Впроваджено корпоративну систему CRYSTAL, що є базою даних подій, розслідувань та призначених попереджувальних та коригуючих дій.

У період поширення респіраторних захворювань (наприклад COVID-19) на підприємстві запроваджуються заходи щодо недопущення розповсюдження хвороби, а саме: запроваджується додаткова дезінфекція робочих приміщень та офісів, обмеження відвідування приміщень представниками сторонніх організацій, видача робітникам додаткових засобів індивідуального захисту.

З метою підвищення ефективності виробництва підприємство проводить атестацію працівників та  здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

На підприємстві діє корпоративний «Кодекс чесності та професійної етики» (див. розділ 10), який передбачає забезпечення рівних можливостей працевлаштування, поваги до прав людини та політику запобігання корупційним діям та ризикам, випадкам конфлікту інтересів.

 

6. Ризики

 

SGS не працює в ізоляції, є частиною більшої економіки. Наші амбіції щодо сталого розвитку до 2030 року тісно пов'язані із цілями сталого розвитку  які були розроблені Організацією Об'єднаних Націй як всеосяжна і загальновизнана програма глобальних пріоритетів та прагнень до 2030 року. На нас впливають події в світі, так само як і наші дії впливають на облогу економіки. Ми не можемо контролювати зовнішні події, але ми можемо перерозподілити своє позиціонування як географічно так і в економіці і спеціалізації за рахунок глобальної мережі. По цій причині ми повинні бути в курсі обставин, які впливають на галузі, які ми обслуговуємо, і країни, в яких ми працюємо. Це дозволяє нам мати більш широке контекстне розуміння ризиків на ринку та пропонувати свої послуги для їх мінімізації.

Створена структура дозволяє нам ідентифікувати основні пріоритетні галузі і створювати середньо- і довгострокову стратегічну спрямованість. В даний час цей фокус побудований навколо наших амбіцій 2030 (досягнення стратегічних цілей SGS Group) та

СЖС ділить ризики на наступні категорії:

 •  Стратегічні і ризики планування, (якщо вибір стратегії і виконання її може бути неадекватно зовнішніх чинників або зовнішні чинники критичні для її реалізації);
 • Ризики управління і цілісності, (якщо корпоративна структура управління і контроль може виявитися неадекватними або процедури недостатньо забезпечують відповідність дій Кодексу чесності та професійної етики СЖС);
 • Глобальні оперативні ризики, (якщо основні операції  реалізуються недостатньо ефективно та не забезпечують підтримки бізнесу на належному рівні);
 • Операційні ризики, (якщо процеси не досягають необхідних показників бізнес моделі).

Ідентифікація та оцінка фінансових ризиків також є частиною цієї моделі. Процес оцінки фінансових ризиків складний і комплексний і більш детально розглядається в розділах по фінансовій діяльності.

В 2020 року значна увага приділялася ризиків пов'язаних з COVID-19. Велика частина офісного персоналу перейшла на дистанційну роботу, зроблені організаційні і технічні заходи захисту персоналу на робочих місцях.

Для мітігаціі ризиків в СЖС використовується системний підхід:

З питань охорони праці, безпеки та екології - корпоративна інтегрована система OIMS.

З питань професійної кваліфікації, етіки, управління та безпеки – платформа SGS Campus, яка реалізує численні внутрішньогрупові професійні тренінги. 100% персоналу щорічно проходять тренінг з професійної етіки Групи СЖС, який включає антикорупційну складову с обов’язковим складанням тестів.

У сфері кібербезпеки і комунікацій - глобальна IT система. СЖС зобов’язується захищати інформацію, за яку вона несе відповідальність, від усіх загроз, будь то внутрішній або зовнішній вплив, випадковий або навмисний. Відповідно до функцій, що входять до складу СЖС, визначаються протоколи для обробки інформації та більшості аспектів людської та організаційної поведінки. Вони захищають архітектуру безпеки, систему та пристрої за допомогою технічних засобів контролю безпеки. Підприємство зобов'язується гарантувати, що вся оброблювана інформація захищена з точки зору конфіденційності, цілісності та доступності відповідно до стандартів ISO / IEC 27001. 100% персоналу Підприємства регулярно проходить тренінги за вимогами IT безпеки на платформі SGS Campus з обов'язковим складанням тестів.

В області тестування, інспектування, сертифікації, забезпечення і поліпшення якості  - системи, засновані на професійних стандартах ISO 17025, ISO 17020, ISO 17065, ISO 9001. Випробувальний центр акредитований національним агентством акредитації України (НААУ) за стандартом ISO 17025. Атестат акредитації діє до 2023 року. Система управління якістю за стандартом ISO 9001:2015 сертифікована зовнішнім сертифікаційним органом Прирост https://www.qmsc.com.ua/, одним з перших органів акредитованих в НААУ.  Сертифікат діє до червня 2021 року. У травні 2021 року планується сертифікація за стандартом ISO 9001:2015 на наступні три роки.

СЖС УКРАЇНА є членом міжнародних інспекційних асоціацій  GAFTA, FOSFA, TIC Council. Для контролю достовірності результатів і підтримки довіри наших клієнтів її лабораторії щомісяця беруть участь в численних міжнародних порівняльних випробуваннях LQSi, IIS, BIPEA, тощо, та професійних тестуваннях, організованих національними провайдерами.

 

7. Дослідження та інновації

 

ІП «СЖС УКРАЇНА» є членом інноваційного комітету групи компаній SGS комітету та активним контриб’ютором щодо стратегії розвитку інноваційної діяльності групи компаній SGS. Також приділяється увага формуванню мислення співробітників, яке було б орієнтоване на інновації.

Застосовуються заходи заохочення працівників, що пропонують і впроваджують раціоналізаторські, винахідницькі, інноваційні ідеї і рішення, виконуються власні науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи щодо розвитку інноваційних рішень. Щорічно випробувальний центр ІП «СЖС Україна» впроваджує нові методи випробувань в своїх лабораторіях. Після проведення дослідження в рамках лабораторій, валідації та міжнародних порівняльних випробувань, методи включаються в сферу акредитації випробувального центру.  

 

У 2020 році в сферу акредитації були додані методи випробувань пов'язані з тестуванням продукції лабораторіями “AGRI” та “FSL” випробувального центру. Випробувальний центр пройшов  акредитацію за новим стандартом ДСТУ ISO/IEC 17025:2019.

В жовтні 2020 року ІП «СЖС Україна» сертифіковано міжнародною асоціацією GAFTA за новим стандартом GAFTA зі спостереження, відбору проб і контролю зважування, який вступив в силу з 1 травня 2021 року.

1 січня 2021 року набув чинності новий Міжнародний кодекс морських твердих сипучих вантажів (IMSBC). Новий Кодекс впливає на спосіб транспортування соєвого шроту, шроту ріпаку, шроту бавовни та насіння соняшнику. Для торгівлі сільськогосподарською продукцією необхідно провести тест на самонагрівання згідно з Методом ООН N4. Це нова вимога, яку раніше торгівля не мала робити. Лабораторія ІП «СЖС УКРАЇНА» одна з перших включена в список GAFTA лабораторій, які надають послуги. тестування за новим методом

 

8. Фінансові інвестиції

 

ІП «СЖС УКРАЇНА» не є емітентом акцій чи інших цінних паперів та не здійснює фінансових інвестицій.

 

9. Перспективи розвитку

 

У 2021 випробувальний центр СЖС Україна планує розширення сфери надання своїх послуг - акредитацію віддаленої дільниці лабораторії AGRI випробувального центру в порту Південному по стандарту 17025.

Планується реорганізація напрямків бізнесу - укрупнення і об'єднання ключових напрямків для більш ефективного використання ресурсів.

 	10. Корпоративне управління

Підприємство засновано із стовідсотковою часткою іноземного капіталу його одноосібного учасника – частини міжнародної групи компаній SGS.

Органами управління Підприємством є безпосередньо його Учасник і призначений Учасником виконавчий орган - генеральний директор, який здійснює виконавчі і розпорядчі функції, організовує поточну діяльність компанії, здійснює представництво Підприємства перед державними органами, установами, організаціями, а також особами приватного права і усіма іншими суб’єктами.

З метою контролю за діяльністю Підприємства його Учасник має право призначати незалежного аудитора, що на час виконання його функцій не підпорядковується ані Підприємству, ані Учаснику.

ІП «СЖС УКРАЇНА» не є емітентом акцій чи інших цінних паперів.

В діяльності Підприємства застосовується кодекс корпоративної етики  (Code of Integrity https://www.sgs.com/en/our-company/compliance-and-integrity/code-of-integrity), який поширюється не тільки на співробітників та керівників, а також на підрядників, консультантів, агентів та інших представників і партнерів компанії.

 

Цей кодекс визначає основні принципи професійної чесності і є вираженням цінностей, яких дотримується компанія SGS, а також її підрозділи та філії. Застосування принципів цього Кодексу покликане допомогти особам, які діють від імені компанії SGS, приймати правильні рішення в процесі виконання їхніх робочих обов'язків.

 

Группа SGS является мировым лидером и новатором на рынке контроля, экспертизы, испытаний и сертификации. Основанная в 1878 году, сегодня SGS признана эталоном качества и деловой этики. Более 89,000 сотрудников работает в сети SGS, насчитывающей свыше 2,600 офисов и лабораторий по всему миру со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария.